Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

(701) 887-7607

Một người ra đi vội vã… để lại sau lÆ°ng một người ngóng trông hoài…

Em cũng đến phải quỳ lạy ông tác giả, thế mà cũng nghĩ ra được nữa.

Tự nhiên nhớ đến cái thuốc teo nhỏ 4689 gì đó trong truyện Conan ấy nhỉ?

Chương 27 sẽ gồm 4 phần, kể về cuộc chiến của những chiến binh Taletron chống lại một con quái vật ngoài hành tinh mà bất kỳ ai khi nhìn thấy nó đều lăn ra chết ngay. @@

Đây rồi, cái xe bus mà đội quân siêu anh hùng cần sử dụng một lần trong đời đây rồi.
808-939-1140

Thôi thôi em cũng xin ngả mũ bái phục người chủ thiện lành của cây đèn thần.